Työmarkkinakierroksen ja työtaistelujen yhteydessä julkisuudessa on keskusteltu joukkoliikenteen kuljettajien epäinhimillisistä työaikatauluista ja -oloista. Kaupunki voi helpottaa kuljettajien oloja erityisesti vuorosuunnittelulla. 

Tällä hetkellä talviaikataulut on suunniteltu epärealistisen tiukoiksi, eikä niitä ole suostuttu pyynnöistä huolimatta muuttamaan. Kuljettajat eivät ehdi pitämään lakisääteisiä taukojaan, pienikin viivästys kaataa koko aikataulun, ja reiteillä joudutaan ajamaan jopa ylinopeutta aikataulusyistä. Tämä johtuu ainakin osittain liian tiukasta resursoinnista Fölille.

Samaan aikaan Föliin kohdistuu painetta tukea työmatkaavia kaupunkilaisia, joiden matkustaminen pääkaupunkiseudulle on vaikeutunut rata- ja siltaremontin vuoksi. Remontin alkaessa keskusteltiin uudesta Föli-linjasta päärautatieaseman ja Kupittaan välillä, mutta se kaatui rahoituksen puutteeseen sekä kaupungin että Väyläviraston suunnalta. Nyt Väylävirasto on ilmoittanut, että päärautatieaseman ja Kupittaan välinen kulku on katki vähintään joulukuuhun 2024 asti, kun aiemmin remontin oli ajatus päättyä elokuussa 2024.

Näistä syistä me allekirjoittaneet esitämme, että Fölin aikatauluihin lisätään väljyyttä sekä uusi linja, joka kulkisi satamasta päärautatieaseman kautta Helsinginkatua Kupittaan asemalle viimeistään talviaikatauluihin 2023-24. Esitämme edelleen, että kaupunki valmistelee tähän lisärahoituksen joukkoliikenneviranomaiselle.