Elokuussa joukkoliikennelautakunnan kautta tekemäni aloite opiskelijakorttien alennuskäytännön yhtenäistämisestä on hyväksytty! Ajatuksena oli, että opiskelijalta ikään katsomatta vaaditaan ainoastaan läsnäolotodistus. Aiempana käytäntönä yli 30-vuotiailta on vaadittu lisäksi todistus oikeudesta KELAn myöntämään opintotukeen.

Aloitteeni otettiin käsittelyyn Föli-viranomaisen sisällä viipymättä, ja sen mahdollinen hyväksyminen huomioitiin jo joukkoliikenteen budjetin suunnittelussa. Vastauksessaan 14.11.2018 palvelujohtaja suositteli aloitteen hyväksymistä, ja lautakunta hyväksyi sen marraskuun kokouksessaan. Uusi käytäntö aloitettiin jo vuoden 2019 alusta. Joukkoliikennetoimisto ansaitseekin ison kiitoksen nopeasta toiminnasta!

Nyt opiskelija-alennuksen saa siis jokainen läsnäolevaksi ilmoittautunut Föli-alueen korkeakoulussa opiskeleva, riippumatta iästä ja siitä, onko oikeutettu opintotukeen vai ei. Käytännön muutos ei vaikuttanut myöskään opiskelija-alennuksen suuruuteen, mutta päätoiminen opiskelijuus tarkistetaan KELAn ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat ohjeet löydät Fölin sivuilta.