Tiesitkö, että kolme neljästä metsäluontotyypistämme on uhanalaisia, ja noin kolmannes kaikista uhanalaisista eläimistämme asuu metsissä? Metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuu koko ajan ja koskee jo kaikille tuttuja lajeja. Tiesitkö sitä, että mustikkaa on tänä päivänä puolet vähemmän kuin 50-luvulla?

MTK ja metsäteollisuus väittävät, että uhanalaisuuskehitys on saatu pysäytettyä luonnonhoidon avulla. Se ei pidä paikkaansa.

Luonto köyhtyy nimenomaan voimakkaiden hakkuiden ja metsien ojituksen takia. Metsäteollisuuden tapa ”hoitaa” metsää siis lisää tukkipuun kasvuvauhtia, mutta samalla luonto kuolee ympärillä. Muutama lehtometsissä viihtyvä laji on yleistynyt, mutta se ei johdu hoitotoimista vaan ironisesti ilmaston lämpenemisestä.

Tällä hallituskaudella luonnonsuojeluun on vihreiden ministerien johdolla panostettu historiallisen paljon – 100 miljoonaa vuosittain – sekä esimerkiksi perustettu uusia luonnonsuojelualueita ja saavutettu edistystä Metso- ja Helmi-ohjelmilla.

Tähän kaikkeen lähdettiin niin takamatkalta, että töitä riittää edelleen. Esimerkiksi Metsähallitus Oyn hakkuutavoitteet ovat edelleen niin korkealla, että valtio hakkaa omia luonnonmetsiään. Lähiviikkoinakin aktivistit ovat yrittäneet suojella metsää esimerkiksi Aalistunturilla ja Karttimonjoella hakkuita vastaan.

Ensi kaudella kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät on suojeltava. Metsähallituksen toimintatapaa pitää muuttaa. Luonnonsuojelun rahoitus on turvattava ja vakinaistettava.