Turku on kerroksellinen kaupunki, mutta se ei aina uusissa kaavoissa aivan näy. Asuinalueilla on hyvä olla omaleimainen ilmeensä, mutta silti niiden tulisi sopia juuri Turkuun. Siksi oli hienoa, että Pukkilan kaavassa alun perin lähdettiin liikkeelle siitä, että vähintään yksi vanha tehdasrakennus säilytetään osana uutta aluetta.

Uusien asuinrakennusten ulkonäöstä voi olla mitä mieltä tahtoo, mutta niidenkin kaavanmukaisuutta on ohjattu niin hyvin, kuin mitä kaupunkikuvatyöryhmälle ja rakennuslautakunnalle on valtuuksia annettu.

Nyt kuitenkin ollaan uusimassa 2020 hyväksyttyä kaavaa. Siis vain kolme vuotta sitten. Tuossako ajassa massatehdas on päässyt niin huonoon kuntoon, kuin nyt on havaittu? Ja jos näin, miksi omistaja ei ole siitä huolehtinut, kuten laki erityisesti suojelluilta rakennuksilta vaatii? Vai onko tutkiminen tehty alkuperäisen suojelukaavan yhteydessä luokattoman huonosti?

Niin tai näin, mikään näistä vaihtoehdoista ei ole kovin mairitteleva, eikä lisää rakennussuojelun uskottavuutta Turussa piiruakaan. Mutta sitä ei tee myöskään se, että emme ole valmiita harkitsemaan oikein muita vaihtoehtoja kuin säilyttäminen tai kokonaan purkaminen. Kuten Museokeskuskin valitettavan usein joutuu vetoamaan, purkaminen ei pitäisi olla aina ensimmäinen vaihtoehto, kun kohtaamme ongelmia.

Vihreät ymmärtää mainiosti sen, että rakennusten pitää olla terveellisiä ja turvallisia. Peräänkuulutamme kuitenkin jälleen kerran parempaa ja monipuolisempaa selvittämistä, jossa nähdään muitakin vaihtoehtoja. Tästä valtuutettu Weber on jättämässä tänään aloitteen, johon suosittelen tutustumaan.

Tämän vaihtoehdottomuuden vuoksi olemme esittäneet lautakunnassa muutosta, joka ei menestynyt. Esitän siksi uudelleen vihreiden lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa tekemää hylkäysesitystä seuraavin perusteluin:

Alueella on voimassa vuonna 2020 hyväksytty tuore kaava. Pukkilan massatehdas on tärkeä teollisuushistoriasta kertova maamerkki, joka luo alueelle ajallista jatkumoa. Sillä olisi suurista sisätilamuutoksista huolimatta kulttuurihistoriallista arvoa. Sen korvaaminen erilaisella uudisrakentamisella hävittäisi Turusta yhden teollisuushistorian kerrostuman ja muuttaisi vanhan rakennuksen ympärille suunnitellun alueen luonnetta.