Johtamani rakennus- ja lupalautakunta päättää huomenna torstaina, myönnetäänkö vuonna 1840 valmistuneelle talolle purkulupa. Tapaus ei ole aivan mutkaton.

Rakennus on osa Turun liepeillä keskiajalla sijainnutta Kaerlan kylää. Sekä museokeskus, vanha ja valmisteilla oleva uusi yleiskaava että moni naapurustossa asuva pitää sitä historiallisesti merkittävänä, ja siitä olen ihan samaa mieltä.

Purkua perustellaan sillä, että rakennus on huonossa kunnossa. Se on vuosikymmenten mittaan kärsinyt tulipalosta, vesivahingoista ja heikosta kunnossapidosta, minkä takia siellä on nyt homesientä ja muita terveydelle vaarallisia yhdisteitä. Edellisellä omistajalla ei ole ollut varaa huolehtia siitä.

Rakennuksen omistaa nyt kaupungin oma vuokrarakennusyhtiö TVT, joka haluaa rakentaa tontille uutta kohtuuhintaista asumista. Ymmärrän myös yhtiön tarvetta hyvin: Kaupunki itse on asettanut tavoitteeksi lisätä kohtuuhintaista rakentamista, mutta ei ole antanut TVT:n käyttöön tarpeeksi tontteja.

On totta, että remontti vaatisi enemmän rahaa ja entisöintiosaamista, kuin kaupungin yhtiöltä voi odottaa. On kuitenkin myös niin, että tässä kaupungissa liian moni rakennus on saanut purkutuomion, koska rakennuksesta ei tiedetä tarpeeksi.

Siksi pitäisi mielestäni vielä selvittää tarkemmin, olisiko rakennuksesta säilytettävissä jotakin ja voisiko rakennuksen myydä jollekin korjausrakentamisen taitavalle.

Toinen syy on prosessissa: Rakennuksen suojeluarvot pitäisi selvittää ensin käynnissä olevan kaavahankkeen yhteydessä, ja sitten vasta edetä mahdolliseen purkulupaan. Väärässä järjestyksessä tehty päätös voi hyvin kaatua hallinto-oikeudessa. Siksikään en voi kannattaa asian kiirehtimistä nyt, vaan aion huomenna äänestää purkamista vastaan.

Lue HS Turun artikkeli aiheesta täällä.

Päivitys, syksy 2022:

Rakennus- ja lupalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa purkuhakemuksen valmisteluun ja kehottaa kaupungin kiinteistöyhtiötä löytämään muunlainen ratkaisu. Myös kaupunkiympäristölautakunta tuli myöhemmin samalle linjalle. Nyt tonttia kehitetään Kirveen tilan päärakennus säilyttäen siten, että siitä tehdään lisärakennus samalle tontille tuleville kerrostaloille.