Tein elokuussa valtuustoaloitteen turvallisesta ja toimivasta pyöräpysäköinnistä Turussa. Pyörällä liikkumisen pitäisi olla helppoa ja vaivatonta, jotta yhä useampi vaihtaisi saastuttavamman kulkutavan siihen. Tällä hetkellä kuitenkin pyöräilijä joutuu monesti väistelemään kaikkea muuta liikennettä, ja esimerkiksi keskustan remonttien takia on poistettu useita pyörätelineitä tuomatta mitään tilalle.

Aloitteeseeni vastattiin kertomalla, että pyöräpysäköintiä tullaan parantamaan Turussa jo tänä vuonna monin tavoin. Tässä pari poimintaa:

  • Keskustaan ja Kupittaalle tulee 50 uutta kaarimallista, runkolukittavaa telinettä. Lisäksi Yliopistonkadun telineet vaihdetaan uusiin, runkolukittaviin telineisiin. Myös uudelle kauppatorille on tulossa jonkinlaiset pyörätelineet.
  • Uusien pyörätelinepaikkojen tarvetta kartoitetaan yhdessä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Samalla kartoitetaan käyttäjien mielenkiintoa maksullisille pysäköintivaihtoehdoille.
  • Lukittavaa, katettua pyöräpysäköintitallia suunnitellaan parhaillaan Ratapihankadulle. Syksyllä alkavassa kokeilussa testataan myös maksullisia, esimerkiksi puhelinsovelluksella avattavia pysäköintipaikkoja yhdessä paikallisten yritysten kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös juuri pysäköintiohjeet, joissa pyöräpysäköintiä kehitetään esimerkiksi näillä toimilla:

  • Liiketiloissa, asuinrakentamisessa ja esimerkiksi kouluissa määritellään nyt minimimäärä vaadittaville pyöräpaikoille.
  • Kerrostaloja rakennettaessa on varattava myös tilaa varastosta erikoispyörille, kuten kuormapyörille ja pyörän peräkärryille.
  • Kerrostaloissa ulkona sijaitsevista asukkaiden pyöräpaikoista 50 % tulee olla runkolukitsemisen mahdollistavia ja esteettömästi saavutettavissa.

Homma siis liikkuu jo eteenpäin, huraa!

 

Aloitevastauksessa näkyy kuitenkin yksi ongelmallinen ajattelumalli:

“Kauppatorilla ja muuallakin ydinkeskustassa pyöräpysäköinti joutuu kuitenkin kilpailemaan rajoitetusta tilasta muiden toimintojen kanssa.” Myöskään remontin aikaiseen pysäköintiin ei otettu mitenkään kantaa, vaikka se oli aloitteen pointti.

Näin siis edelleen siitä huolimatta, että kaupunginhallitus on joulukuussa 2019 päättänyt pysäköinnin linjausten yhteydessä, että katutilaa priorisoidaan seuraavasti: “Katutilan käyttötarkoitus on ensisijaisesti olla liikkumisen väylä jalankululle, pyöräilylle tai joukkoliikenteelle, jakeluliikenteelle ja autoliikenteelle – keskustassa tässä tärkeysjärjestyksessä.”

Kaupunginhallituksessa vihreä ryhmä esitti, että pyöräpaikkoja vaadittaisiin vieläkin enemmän, ja että erikoispyörät huomioitaisiin myös toimistorakentamisessa, mikä mahdollistaisi paremmin esimerkiksi lasten kuljettamisen päiväkotiin työmatkalla kuten autoilijakin tekee. Ehdotuksen puolesta äänesti ainoastaan vasemmistoliitto ja se hylättiin.

Jatkossa kaupungin tulisikin nostaa kunnianhimoa ja pitää kiinni periaatteistaan: Jos pyöräily on aina alisteinen autoilulle, ei sen houkuttelevuus kasva ilmastotavoitteidemme edellyttämällä tavalla. Siksi vihreiden vaaliohjelma vaatii esimerkiksi lisää pyörien ja kuormapyörien pysäköintiä kaikkiin taloyhtiöihin ja työpaikoille, ei vain uudisrakentamiseen.

Alkuperäinen valtuustoaloitteeni

Kaupungin tiedote: Uusia ratkaisuja pyöräpysäköintiin (4.12.2020)

Uudet pysäköinnin mitoitusohjeet (kh 8.2.2021)