Politiikassa on usein kyse toisensa poissulkevista valinnoista: Jos panostetaan yhteen hyvään ja tarpeelliseen asiaan, se on pois jostakin toisesta, ainakin välillisesti. Sitten taas on niitä asioita, joissa vastakkain asettuu yhden ihmisryhmän oikeus olla ja elää vapaasti ja muiden tarve pitää kiinni totutuista määritelmistä ja asiantiloista, vaikka ne eivät liittyisi heidän elämäänsä mitenkään. Ensimmäisen kaltaisessa tapauksessa on ymmärrettävää, että eri tahoilla on toisistaan poikkeavia mielipiteitä, jotka voivat sinänsä olla kaikki perusteltavia. Jälkimmäisessä taas on kyse tietämättömyydestä, ymmärtämättömyydestä ja toisinaan myös vain sellaisesta umpimielisyydestä, jota poliittisen päätöksen perusteena on hyvin vaikea ymmärtää.

Puhun tietenkin translaista. On uskomatonta, että meillä on edelleen ihmisiä, jotka joutuvat valitsemaan lisääntymiskyvyn ja oikeaksi kokemansa sukupuolen välillä, ja joiden kehollista itsemääräämisoikeutta loukataan pakottamalla leikkaukseen. Ihmisiä, joiden sukupuoli-identiteettiä järjestelmä ei tunnista ja jotka eivät siksi ole järjestelmälle olemassa. Niitä, jotka joutuvat vuosia kantamaan väärää leimaa ja elämään vääränlaisessa kehossa, koska järjestelmä ei jousta.

Ja minkä takia? Siksi, että yhteiskunnan enemmistön ja lainsäätäjien joukossa on edelleen niitä, jotka kokevat tarvetta määrittää, millaisia ihmisiä voi tai ei voi olla. Koska he kokevat, että on vain miehiä ja naisia, eivätkä pääse tästä ajatuksesta eroon edes tutkimustulosten valossa. Näille ihmisille tavanomainen on turvallista ja kaikenlainen uusi pelottaa niin paljon, ettei siitä aina edes uskalleta ottaa selvää.  Näin he tulevat polkeneeksi muiden itsemääräämisoikeutta.

Nykyisen kahtia jakautuneen sukupuolikäsityksen ongelmat ovat tulleet vastaan myös lautakuntatyöskentelyssä. Turun joukkoliikenteen korteissa kuljettajan tekemä henkilökohtaisen kortin oikeellisuuden tarkastus perustuu edelleen kortissa olevalle sukupuolimerkinnälle. Tarve sukupuolineutraaleille bussikorteille nousi esiin taas tänä keväänä, kun pienen lapsen äiti kertoi julkisuudessa poikansa saaneen epäasiallista kohtelua linja-autossa johtuen korttinsa sukupuolimerkinnästä. Tämän jälkeen myös moni transsukupuolinen on kertonut omista kokemuksistaan asiassa. Moni jättää tällä hetkellä käyttämättä joukkoliikennettä kokonaan, jottei joutuisi perustelemaan omaa identiteettiään ja kertomaan kipeitä, henkilökohtaisia asioita ventovieraalle päivittäin.

Julkisuudessa käydyssä keskustelussa joukkoliikennetoimiston johto lupaili asiaan korjausta, mutta toi kuitenkin lautakunnan käsittelyyn selvityksen, jossa todettiin omasta mielestäni ontuvin perusteluin, ettei nykytilaa voida muuttaa. Perusteluissa asetetaan tärkeämmäksi se, että pystytään seuraamaan joukkoliikenteen käyttäjien linjakohtaista sukupuolijakaumaa ja sen mukaan kohdentamaan markkinointia, kuin se, että joukkoliikennejärjestelmämme olisi inklusiivinen kaikille. YLE uutisoi jo ennen kokousta, ettei sukupuolineutraaleja kortteja tule, mutta todellisuudessa lautakunnan keskustelun perusteella päätettiin ottaa asia syksyllä päätöskäsittelyyn sillä lähtökohdalla, että kortteihin lisätään kolmas, sukupuolineutraali vaihtoehto. Tulevaisuudessa tarkastustoiminta olisi täysin mahdollista perustaa myös jollekin aivan muulle, kuin kuljettajan tekemille sukupuolioletuksille – esimerkiksi Tampereella kortti näyttää vain alennuskategorian eikä mitään muuta.

Nykytilanne ei ole tarkoituksenmukainen joukkoliikennejärjestelmän eikä ihmisten kannalta, sillä tällä hetkellä suljemme osan potentiaalisista asiakkaista pois toimenpiteellä, joka on verrattain helppo ja mahdollista muuttaa. Tällaisessa tilanteessa Turun kaupungin on tartuttava toimeen ja tehtävä muutos! Julkisten palveluiden tehtävä on palvella kaikkia, ja kaupungin tehtävä on toimia yhdenvertaisuuden lisäämiseksi erityisesti silloin, kun pienellä panostuksella voi merkittävästi parantaa vaikeassa asemassa olevan vähemmistön elämänlaatua – enemmistön arkeen puuttumatta. Lautakuntatyöskentelyn taas alkaessa aion tehdä kaikkeni, jotta tähän tavoitteeseen päästään. Translakiin taas on tartuttava välittömästi hallituskauden vaihduttua.